Toimintakertomus

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON

KALVOLAN YHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2018 

TOIMINTA-AJATUS, TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, 

MUUTOKSET JA UUDET JÄRJESTELYT 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kalvolan alueella lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä aktivoimalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa, sosiaalista kanssakäymistä sekä vahvistamalla avointa kansalaistoimintaa. Yhdistys toimii Hämeenlinnan Kalvolassa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyväksi järjestämällä nuorten ja lasten sekä heidän perheidensä arkea tukevaa toimintaa.

 

Yhdistyksen eri toimintamuodot - perustuvat vertaisuuteen - vahvistavat lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta, voimavaroja ja ilon kokemuksia - toteutuvat lähellä perheitä ja huomioivat erilaiset perhetilanteet.

 

Teemme yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä paikallisen neuvolan kanssa luodaksemme monipuolisempia mahdollisuuksia lapsiperheiden toimintaan. Järjestämme yksin ja yhteistyössä kalvolalaisten yhdistysten kanssa erilaisia tapahtumia. Ylläpidämme kouluja ja kerhoja taataksemme mahdollisuudet monenlaiseen harrastustoimintaan omalla alueellamme. Huomioimme toiminnassa myös yhteiskunnalliset muutokset.

 

MLL Kalvolan yhdistys jatkoi aktiivista toimintaansa jo tutuksi tulleilla toimintamuodoilla Kalvolan lapsiperheiden hyväksi. Järjestimme kouluja, kerhoja, vertaistoimintaa sekä viikoittain ympäri vuoden kokoontuvaa perhekahvilatoimintaa. Perhekahvilan Päiväkahvit ja Käsityökerho sekä perhepeuhu pitivät paikkansa myös tänäkin vuonna.

 

Suosittuja kalvolalaisille järjestettyjä tapahtumia olivat mm. lasten luistelukoulut, kalastus- ja ulkoilutapahtuma, kesäretki sekä yleisurheilukisat. Lisäksi järjestimme erilaisia ajankohtaisia tapahtumia, kuten leikkipäivän Hukarilla toukokuussa valtakunnallisen leikkipäivän kunniaksi.

 

Loppuvuodesta MLL Kalvolan yhdistys alkoi koota keskospakkausta yhteistyössä Kalvolan neuvolan kanssa. Pakkauksella on tarkoitus helpottaa äkkinäisen elämänmuutoksen tuomaa uutta arkea. Pakkauksen sisältö vahvistuu v.2019, sisältäen ainakin vaatteita ja kestovaippoja yllättävän alun helpottamiseksi.

 

Vuokrauskäyttöön hankittiin kivunlievitykseen käytettävä TENS-laite, joka on vapaasti vuokrattavissa korvausta vastaan. 

TOIMINNAN KUVAUS


 

PERHEKAHVILA

 

Perhekahvila kokoontui viikoittain Hukarilla emäntinään Mari Saarinen, Pirita Mäntytörmä ja Riitta Aumo. Askarteluvastaavana toimi Sarita Virtanen. Osallistuville perheille tarjottiin edelleen mahdollisuus ruokailuun ja lähes poikkeuksetta kävijät käyttivätkin mahdollisuutta hyväkseen. Perhekahvila toimii lapsiperheiden kohtaamispaikkana antaen tilaisuuden sosiaalisten kontaktien luomiseen niin lapsille kuin vanhemmillekin. Toiminta perustuu vertaistukeen. Kävijät voivat itse vaikuttaa Perhekahvilan toimintaan ja teemoihin.

 

Perhekahvilassa järjestettiin mm. diskoja, naamiaisia ja sekä joululounas. Kesällä kokoontui jälleen Perhekahvilan Kesäkahvila Hukarin leikkipuistossa. Kesäkahvilassa vietettiin aikaa kahvitellen, ulkoillen ja leikkien yhdessä, ilman varsinaista järjestettyä ohjelmaa. Kesäkahvilan vetäjinä toimivat useat vapaaehtoiset kiertävin vuoroin.


 

PERHEKAHVILAN PÄIVÄKAHVIT

 

Perhekahvilan Päiväkahvit jatkoi toimintaa läpi vuoden. Päiväkahvilassa kokoonnuttiin yhdessä kahvittelemaan rennosti ilman sen suurempia ohjelmanumeroita. Moni vanhempi tuli hetkeksi istuskelemaan koululaisia tai kerholaisia odottaessaan, sekä vanhempien kahvittelun aikana alle esikoululaisilla on hyvää tilaa sosiaalisten suhteiden luomiseen Hukarin tiloissa ja ulkona. Keväällä kahviteltiin kerran viikossa ja syksyllä kahdesti viikossa.


 

KÄSITYÖKERHO

 

Käsityökerho kokoontui kevätkaudella kerran viikossa ja se oli tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille. Kerhoon saivat osallistua kaikki vauvasta vaariin.  Mukana oli myös isovanhempia. Kerhossa isommat lapset tekivät käsitöitä (mm. ompelukuvia, helmien pujottelua, ja pieniä ompelutöitä) taitojensa mukaan vanhempien avustuksella. Pienemmille lapsille oli leikkiseuraa. Äidit tekivät haluamiaan ompelu-, korjaus-, ja käsitöitä yhdessä jutustellen ja kahvitellen. Syyskaudella kässäkerhon tilalla oli perhekahvilan päiväkahvit, jossa myös oli mahdollisuus harrastaa käsitöitä.

 

Perhekahvilassa, Kesäkahvilassa ja Päivä- sekä kässäkahvilassa kokoontumisia oli keväällä ja syksyllä yhteensä 88 kertaa kauden kävijämäärän ollessa yhteensä 2349 henkilöä.


 

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN PERHEIDEN VERTAISKAHVILA

 

Vertaiskahvila erityislasten perheille toimi jo seitsemättä vuotta yhteistyössä Leijonaemot Ry:n kanssa. Tapaamisten tavoitteena on antaa osallistujille lisää voimia selviytyä erityislapsen vanhemman arjessa ja tukea vanhemmuutta lasten diagnooseista riippumatta. Tapaamisten aikana on tilaisuus jakaa ajatuksia ja tunteita muiden vastaavan tyyppisessä tilanteessa elävien vanhempien kanssa. Vertaisryhmissä asiantuntijuus nousee henkilökohtaisesta kokemuksesta ja osallisuudesta. Vertaisryhmän antama tuki on laadultaan toisenlaista kuin asiantuntijatietoon perustuva tuki. Vetäjinä toimivat Tiia Tammisalo ja Kati Vaari. Kahvila kokoontui v. 2018 kerran jonka jälkeen jäi tauolle vetäjien puuttumisen vuoksi. Toimintaa ollaan suunniteltu jatkettavaksi heti kun löytyy vapaaehtoisia vetäjiä Iittalan alueelle.

PERHEPEUHU

 

Perhepeuhu on suunnattu koko perheelle tuomaan liikkumisen riemua monin eri tavoin. Saliin on otettu esiin välineitä ja mahdollisesti rakennettu temppuratoja tai muuta mukavaa, joten perhe voi liikkua omien taitojensa ja rajojensa mukaan isossa tilassa muiden perheiden kanssa. Aikuisen rooli on kannustaa ja ohjata lasta kokeiluihin – annetaan lapsen itse oivaltaa ja kokea liikunnassa onnistumisen riemua! Lapset ovat oman aikuisen vastuulla. Perheitä on ollut vaihtelevasti 3-10 paikalla.


 

LUISTELUKOULU

 

Lasten luistelukoulu jakaantuu kahteen ryhmään: aloitteleviin ja osaaviin. Luistelukoulu ehdittiin järjestää neljänä iltana Iittalan kaukalolla tammi-helmikuussa. Jokaisella kerralla paikalla oli yhteensä 12-28 luistelijaa. Luistelukoulun päävastuullisena vetäjänä toimi Laura Kankainen. Luistelukoulu oli erittäin suosittua ja osallistujia oli yhteensä 86.


 

HIIHTOKOULU

 

Hiihtokouluryhmiä oli keväällä 2018 kaksi ja kumpikin kokoontui neljä kertaa. Vetäjinä olivat Oskari Aumo ja Sonja Leinamo.


 

RANTAUIMAKOULU

 

Rantauimakoulu pidettiin Iittalan urheilukentän rannassa kesäkuussa. Uimakouluryhmiä oli neljä ja jokainen ryhmä kokoontui yhdeksän kertaa. Vetäjänä oli Santeri Oripelto ja apuohjaajana Marianne Harjanne. Osallistujien ikähaarukka oli 5-vuotiaista alakouluikäisiin ja kussakin ryhmässä oli 7-10 uimakoululaista.

 

LASTEN KOTIHOITOPALVELU

 

Hämeenlinnan kunta oli edelleen mukana seudullisessa lastenhoito-palveluiden välityksessä. Välitys tapahtuu Hämeenlinnasta ja kunta tukee toimintaa.

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

(jotka järjestettiin itse tai joihin osallistuttiin)

 

15.2.        Vauvailta

17.2.        Hallituksen pikkujoulut

17.2.        Kalastus- ja ulkoilutapahtuma Lepaanrannassa      

10.5.    Kaikille avoin leikkipäivä ja jumppien päätös

1.6.        Perhekahvilan kevätjuhla

10.6.        Iittalan musiikin kesä: kepparirata ja kahvio

2.8.         Kesäretki Tampereelle: Herra Hakkarainen, Pyynikin kesäteatteri

16.8.        Koulunaloitusjuhla ja yleisurheilukilpailut urheilukentällä

29.11.     Perhepeuhun joulujuhla temppuradalla

14.12.    Perhekahvilan pikkujoulut: joulupuuro ja lahjapussit

16.12.    Enkelikirkko, seurakunnan kanssa yhteistyössä

 

KATSAUS TALOUDESTA JA RAHOITUKSESTA

 

AVUSTUKSET

 

Yhdistys on saanut Hämeenlinnan kaupungilta tukea toimintaa varten 1100 €. Lämpimät kiitokset päättäjille toimintamme avustamisesta.


 

VARAINKERUU

 

Varainkeruuta olemme järjestäneet tapahtumien yhteydessä pääsääntöisesti kahvilatoiminnalla.


 

MUISTAMISET

 

Hyvä joulumieli -kampanja: lahjakortit (25 kpl) luovutettiin neuvolan jaettavaksi.

 

Vuoden 2018 alusta hallituksesta pois jääneitä muistettiin läksiäislahjoilla.

 

TIETOJA ORGANISAATIOSTA 


 

KOKOUKSET

 

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

 

Marianne Harjanne    puheenjohtaja

Pirita Mäntytörmä    varapuheenjohtaja, perhekahvilavastaava

Nina Siikanen        sihteeri, avustukset

Tiina Pietilä            hallituksen jäsen

Kaisa Pietilä        kerhovastaava

Anu Loponen        tiedottaja

 

varajäsenet:

Mari Saarinen        rahastonhoitaja, nettisivut, jäsenvastaava

Jenna Torro        Vari-vastaava

Tiina Mattila        tilastointi

Riikka Säynäjoki        sähköposti, mainokset

 

Hallitus kokoontui kuluvalla kaudella 2018 8 kertaa ja kokouksia pidettiin Shellillä ja sekä hallituslaisten kotona. Yhdistyksen kevätkokous oli  26.4.2018 (7 henkilöä) ja syyskokous 14.11.2018 (7 henkilöä). Molemmat vuosikokoukset pidettiin Iittalan Shellillä.


 

TYÖRYHMÄT

 

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet paikallisiin työryhmiin mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2018 olimme mukana mm. Iittalan Musiikin kesä-tapahtumassa ja Iittalan yhtenäiskoulun kanssa aloitettiin yhteistyö mediakasvatuksen merkeissä 2-luokkalaisille. Yhteistyö koettiin hyödylliseksi ja sitä on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina.


 

JÄSENET

 

Yhdistyksessä oli 31.12.2018 yhteensä 141 jäsentä. Uusia jäseniä hankittiin www-sivujen kautta ja erilaisissa tapahtumissa. Perhekahvilat ja yhteistyö neuvolan kanssa ovat tärkeä osa jäsenhankintaa. MLL Kalvolan jäsenillä oli jäsenetuja muutamissa hämeenlinnassa yrityksissä.

TIEDOTUS

 

Jäsenilleen yhdistys on tiedottanut toiminnastaan jäsenkirjeellä, joka on jaettu sähköisesti keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen toimintalehtinen on painettu ja jaossa mm. neuvolassa ja kirjastossa. Toiminnan ja tapahtumien tiedottamiseen käytettiin pääsääntöisesti kauppojen, koulun, päiväkodin, neuvolan, terveyskeskuksen ja kirjaston ilmoitustauluja sekä sosiaalista mediaa, kuten Facebookia ja Instagramia. Yhdistyksen omat www-sivut toimivat hyvin ja tietoja sivuille päivitettiin aktiivisesti.


 

TILASTOTIEDOT


 

TUNTIMÄÄRÄT

 

Kalvolan yhdistyksen käyttämä viitteellinen tuntimäärä vapaaehtoistyöhön kuluvalla kaudella on 2110 tuntia.

 

TILASTOKOHTEET

 

Tyyppi

Teema

Lukumäärä

  

Lasten ja aikuisten yhteinen kerho

Liikuntakerho

1

  

Lasten ja aikuisten yhteinen kerho

Muu kerho

1

  

Lasten kerho

Liikuntakerho

1

  

Perhekahvila

Yleinen perhekahvila

2

  

Tapahtuma tai tilaisuus

Lapsille ja nuorille suunnattu tapahtuma

1

  

Tapahtuma tai tilaisuus

Yleisö- ja koko perheen tapahtuma

1

  

Vertaisryhmä

Vanhempien vertaisryhmä

1

  

Vertaistapaamiset ja virkistykset

Muu virkistystapahtuma

1

  

Yhdistyksen hallinto

Kokous

1

  

Yhdistyksen hallinto

Muu hallinnollinen työ

1

  

Yhteistyö

Yhteistyö muun toimijan kanssa

3

  


 

OSALLISTUJARAPORTTI

 

Tyyppi

Aikuisia

Lapsia

Yhteensä

Toiminta-

kertoja

Tilasto-

kohteita

Tilastokohteita

Ilman

Osallistujia

Toimintakertoja

Ilman

Osallistujia

Lasten ja aikuisten yhteinen kerho

434

654

1088

91

4

0

44

Lasten kerho

0

318

318

13

2

0

0

Perhekahvila

891

1458

2349

88

3

0

5

Tapahtuma tai tilaisuus

75

75

150

1

1

0

0

Vertaistapaamiset ja virkistykset

9

0

9

1

1

0

0

Yhdistyksen hallinto

72

0

72

10

1

0

0

Yhteistyö

37

90

127

7

4

0

0

 

Teema

Aikuisia

Lapsia

Yhteensä

Toiminta-

kertoja

Tilastokoh-

teita

Tilastokohteita

Ilman

Osallistujia

Toimintakertoja

Ilman

Osallistujia

Kokous

72

0

72

10

1

0

0

Liikuntakerho

301

725

1026

85

5

0

44

Muu kerho

133

247

380

19

1

0

0

Muu virkistystapahtuma

9

0

9

1

1

0

0

Yhteistyö muun toimijan kanssa

37

90

127

7

4

0

0

Yleinen perhekahvila

891

1458

2349

88

3

0

5

Yleisö- ja koko perheen tapahtuma

75

75

150

1

1

0

0